Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z uzavření Kupní smlouvy, na základě které je provozovatel internetového obchodu (dále jen provozovatel) povinen dodat Kupujícímu zboží a Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit provozovateli  Kupní cenu.

- Vyplněním a odesláním závazné objednávky souhlasí kupující v plném znění s těmito obchodními podmínkami.

- Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR

Provozovatel:

AGROSERVIS Hlučín s.r.o.

Čs.armády 1, 748 01 Hlučín

tel. 724005056

email: info@zetor-shop.cz

IČO: 25879146

DIČ: CZ25879146

 

banka: ČSOB
číslo účtu: 264916688/0300
IBAN: CZ8103000000000264916688
SWIFT: CEKOCZPP

 

 

Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a odeslaná objednávka kupujícím obsahující formulářem předepsané náležitosti je považována za  návrh kupní smlouvy.

Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.

Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, souhlasí se způsobem dopravy a platebními podmínkami.

Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

 

Dodací lhůty

Dodávky zboží budou dle dostupnosti realizované v co nejkratším termínu. Zboží, které je k dispozici skladem bude expedováno do 24hodin, dodací lhůtu zboží, které není skladem oznámí provozovatel kupujícímu na základě sdělených kontaktních údajů.

 

Osobní odběr

Objednané zboží si můžete osobně vyzvednout na naší kamenné prodejně v Hlučíně nebo v Opavě.

Při osobním odběru prosím vyčkejte na výzvu k odběru. Výzva Vám bude zaslána, jakmile bude Vámi objednané zboží kompletní a připravené k odběru.

 

Doprava a poštovné

Zboží zasíláme společností  Česká pošta, s. p. jako obchodní balík s doručením do 24h v rámci ČR. Poštovné činí 99,- vč. DPH.

maximální hmotnost: 30kg

Pokud zásilka nesplňuje parametry obchodního balíku využíváme k doručení  kurýrní služby, cena dopravného je pak účtována dle podmínek přepravní společnosti.

 

Způsob úhrady

Platba v hotovosti, na dobírku - kupující zaplatí úplnou kupní cenu vč. poštovného při převzetí zboží. Daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.
Při osobním odběru na prodejně je možná platba platební kartou. 


Po dohodě je možno odebírat zboží při platbě bankovním převodem.

 

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka - pokud objednávka nebyla na IČO

Kupující právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, na vlastní náklady

-pokud bylo zboží baleno v originálních obalech označených logem "Zetor" je potřeba zboží vrátit v těchto obalech

 - O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen informovat předem prodávajícího emailem na adresu info@zetor-shop.cz. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí ve lhůtě maximálně 15 dnů zpět odpovídající částku (kupní cenu zboží) předem dohodnutým způsobem (převodem na účet, poštovní poukázkou). Náklady spojené s dopravou vráceného zboží hradí kupující. Právo na vrácení zboží ve výše uvedené lhůtě kupujícímu zaniká při osobním odběru zboží.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího

- Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech

    a) zboží se již neprodává

    b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

    c) vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.

 

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu

 

.

Záruční podmínky

Záruční doba pro spotřebitele je 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 dnů, informovat prodávajícího na e-mail info@zetor-shop.cz.
Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.
Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu provozovatele.
Reklamace bude vyřízena  nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak.
V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.
V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní.
Údaje o zákaznících zásadně nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

 

 

Závěrečné ustanovení 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Smluvní  strany se mohou dohodnout na odlišném znění ustanovení než  je uvedené v obchodních podmínkách.

 

Provozovatel právo na změnu obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek nabývá platnost umístěním na stránky internetového obchodu poskytovatele.

 

Obsahová část internetového obchodu je duševním vlastnictvím poskytovatele - firmy Karel Hahn AGROSERVIS.